Memòries

Un cop acabades les Pràctiques a una entitat de lleure hauràs de realitzar la Memòria final del curs.

Aquesta s’ha de lliurar juntament amb el Certificat de pràctiques avaluat i signat pel director/a de pràctiques del centre. El document ha de ser l’original i ha d’estar acompanyat d’una fotocòpia del carnet de director/a.

Ho podeu entregar a la recepció d’Adhara (horaris).

Tens dues convocatòries d’avaluació.

A continuació pots veure la data límit de lliurament del curs 2022, el dia que es publicaran els resultats i el dia que podràs passar a recollir el carnet.

CONVOCATÒRIA Darrer dia de lliurament Publicació de resultats Recollida de carnets
Març 15 de gener 1a setmana de març Abril
Juny* 15 d’abril 1a setmana de juny Juliol
Desembre 15 d’octubre 1a setmana de desembre Gener

Convocatòria extraordinària.

Podeu portar la memòria en format físic a la nostra oficina o bé enviar-la al correu de: formacio.adhara@lleurejorditurull.cat

La fitxa de pràctiques i el certificat de pràctiques l’heu de portar en format original a la nostra oficina. En cas de no poder venir directament vosaltres podrà venir algú altre, sempre que porti una autorització per part vostra.

Els resultats us els farem arribar per correu electrònic, tan si heu estat aptes com si no.