Inscripció

Per tal de reservar plaça a un dels cursos d’Adhara, heu d’omplir les dades de l’enllaç de preinscripció on se’us demanarà també realitzar un pagament de 30€.

Les persones que facin la preinscripció rebran un correu electrònic amb els següents pasos per tal de formalitzar la inscripció definitiva.

Fer preinscripció

S’haurà de fer arribar a la persona coordinadora dels cursos els següents documents abans de començar el curs:

 1. Fotocòpia del DNI
 2. Foto carnet
 3. En cas d’haver sol·licitat la tarifa reduïda, s’ha de fer arribar el justificant:
  1. Vinculació Escola Pia
  2. Certificat atur

formacio.adhara@lleurejorditurull.cat

Terminis de pagament

 • L’alumne/a té fins a 10 dies abans de l’inici de curs per poder realitzar el pagament total del curs.
 • Si l’alumne/a no ha fet el pagament abans de 10 dies del curs, perdrà la reserva de plaça.

Baixa del curs

 • Si l’alumne/a ja ha fet el pagament del curs i es dóna de baixa fins a 10 dies abans de l’inici del curs, Adhara retornarà el 75% de l’import.
 • Si després d’aquest període un/a alumne/a es dóna de baixa, no se li retornarà l’import de la matrícula, tret de casos excepcionals.
 • En cas de no formalitzar la inscripció definitiva perquè l’alumne/a no acaba inscrivint-se, l’import de la preinscripció no serà retornat.

Anul·lació del curs

 • Adhara es reserva el dret d’anul·lar un curs si no hi ha un nombre suficient per oferir el curs amb la qualitat desitjada.
 • En aquest cas, l’import de la matrícula es retornarà íntegrament, el dia 25 del mes en qüestió.

Poden accedir a la tarifa reduïda les persones que compleixin alguna d’aquestes condicions (no acumulables):

 1. Persona a l’atur: haurà de presentar el certificat corresponent)
 2. Vinculació a Escola Pia de Catalunya (treballadors/es, voluntaris/es, antics alumnes): haurà d’especificar a la preinscripció el tipus de vinculació. En cas de ser persona treballadora, voluntària o actual alumne/a haurà de presentar el següent document.            Si és antic alumne/a, necessitarem un certificat de la xarxa Alumni que ho acrediti, i si encara no ho ets pots inscriure’t aquí
 3. Inscripció conjunta: Si s’apunten dues persones o més juntes. S’haurà d’especificar a la preincripció el nom/s de les persones a la part d’observacions. Cada persona ha de fer una inscripció individual.