Descomptes

Tarifa reduïda

Poden accedir a la tarifa reduïda les persones que compleixin alguna d’aquestes condicions (no acumulables):

  1. Persona a l’atur: haurà de presentar el certificat corresponent)
  2. Vinculació a Escola Pia de Catalunya (treballadors/es, voluntaris/es, antics alumnes): haurà d’especificar a la preinscripció el tipus de vinculació. A més a més, haurà de presentar el següent document.
  3. Inscripció conjunta: Si s’apunten dues persones o més juntes. S’haurà d’especificar a la preincripció el nom/s de les persones a la part d’observacions. Cada persona ha de fer una inscripció individual.