Missió, Visió i Valors

Som una entitat d’Escola Pia de Catalunya que des de l’any 1964 ens dediquem a l’educació dels infants i joves a través del lleure.

Treballem l’educació des del lleure per ajudar a créixer persones responsables, compromeses en millorar l’entorn, fer-lo més democràtic, participatiu, sostenible, tot fomentant l’equitat en drets, deures i oportunitats.

  • Ser un referent d’educació en el lleure adaptada a la realitat-entorn i de qualitat.
  • Posar en valor l’educació en el lleure i a la persona.
  • Aconseguir la transformació de les persones en agents de canvi.
  • Contribuir a la construcció d’un món millor.
  • El temps de lleure a partir del joc, l’aventura, l’esport, l’excursió, la natura, el quotidià, el passar-ho bé… Per ajudar a infants i joves a esdevenir persones autònomes, compromeses i responsables.
  • Les relacions personals, el respecte vers l’altre i el compromís de respectar i valorar totes les persones que participen en la nostra institució.
  • L’acció social des de l’acollida i la inclusió d’infants i joves en risc d’exclusió social.
  • L’espiritualitat, la interiorització, el silenci, la contemplació, els valors cristians… Entesos com un camí d’obertura i compromís vers els altres.