Project Description

Delegats/des de classe

El curs de Delegats/des de classe és una formació dissenyada pels centres educatius que volen promoure la participació dels alumnes dins la vida de l’escola. L’objectiu és sensibilitzar-los de la importància de la seva tasca i oferir-los eines per ajudar-los a donar el millor d’ells mateixos. La democràcia participativa es pot començar a practicar des de ben petits i l’escola o institut, pels alumnes, esdevé l’entorn més proper en el qual poder adquirir responsabilitats d’aquestes característiques.

DESTINATARIS

Als delegats i delegades de classe a partir de 5è de primària, ESO, batxillerat i cicles. Per nosaltres l’intercanvi generacional també és un enriquiment pels alumnes que fan el curs.

ESTRUCTURA

Formació presencial

 • El curs té una durada de 8h.
 • Les sessions estan programades per fer en dos dies, a 4h cada dia.
 • L’horari recomanat per la formació és de 9-13h.

Formació Online

 • El curs té una durada de 8h.
 • Les sessions estan programades per fer en dos dies, a 2h cada dia amb connexió online amb un formador/a
 • Un cop finalitzada les connexions online, hi ha un mòdul virtual per posar en pràctica i aplicar els coneixements apresos.

OBJECTIUS

 • Prendre consciència de la importància que té la participació dels alumnes per la vida del centre educatiu.
 • Conèixer les funcions del delegat/da i les diverses possibilitats de participació dels alumnes al centre educatiu.
 • Aplicar tècniques bàsiques de conducció de grups i assemblees.
 • Saber escriure un ordre del dia i redactar una acta de reunió
 • Aplicar tècniques bàsiques de mediació i resolució de conflictes.
 • Avaluar la pròpia capacitat d’implicació per la millora de l’entorn que l’envolta.

CONTINGUTS

La formació s’estructura en els següents quatre blocs:

BLOC 1: EL DELEGAT/DA- Perfil d’un bon delegat/da- Drets i deures dels delegats- Contextualització a nivell escolar BLOC 2: DEMOCRÀCIA PARTICIPATIVA I ESCOLA- Concepte de democràcia- Democràcia participativa a l’escola- Tècniques de participació
BLOC 3: LES REUNIONS- Pautes per una bona reunió- Ordre del dia i acta d’una reunió- Habilitats comunicatives BLOC 4: LA GESTIÓ DELS CONFLICTES- Concepte de conflicte- Estudi de casos- Pautes per la gestió dels conflictes

COMPOSICIÓ DELS GRUPS

El curs es basa en una metodologia molt participativa i de treball en equip, per això prioritzem grups reduïts per portar a terme les dinàmiques de manera satisfactòria. En el cas de sobrepassar els 20 alumnes es farà el curs amb dos formadors/es a l’aula. Si està previst que s’inscriguin més de 28 alumnes s’hauran de contractar dues formacions.

DIPLOMA

En finalitzar el curs, l’Escola Adhara dóna un Diploma a cada delegat/da per acreditar que ha rebut aquella formació i que recomanem que vagi signat també pel director/a del centre educatiu.

Aquesta formació es recomana complementar-la amb el Taller “La participació a l’escola” pels mestres i professors dels centre educatiu per tal de reflexionar i adquirir les eines per poder aprofitar la formació feta als alumnes.