Un dia pel grup

És un projecte per a les escoles i els centres educatius per treballar i desenvolupar la vida del grup-classe. Tres sessions anuals dissenyades partint de les diferents fases evolutives dels grups. Els dinamitzadors guien el grup a viure, analitzar i reflexionar al voltant de les relacions entre els companys i amb un mateix. Tan tutor com alumnes es comprometen a una tasca seriosa i de continuïtat al llarg del curs.

DESTINATARIS  

Els grups-classe de l’escola, atenent qualsevol etapa educativa (Infantil, Primària, ESO, Batxillerat o Cicles).

ESTRUCTURA

 • 3 sessions durant el curs escolar (una sessió cada trimestre)
 • Cada sessió té una durada de 4h (l’horari recomanat és de 9 a 14h) 

OBJECTIU

La millora de la relació entre companys/es a partir del sentiment de pertinença al grup. Pretén facilitar la convivència i promoure la vida del grup-classe.

METODOLOGIA 

Es treballa sempre amb i des del grup. La persona dinamitzadora proposa diferents dinàmiques de grup, que s’acompanyen amb reflexions i aportacions en cada cas.

CONTINGUTS

 El projecte està dividit en els següents quatre blocs:

UN PRIMER GRUP (Infantil)

 • Començar a construir un autoconcepte positiu 
 • Adquirir una primera consciència de grup
 • Descobrir la força del grup 
 • Comunicar-se amb els altres de diferents maneres

UN DIA PEL GRUP (Primària i 1r-2n d’ESO)

 • Facilitar el procés de coneixença entre alumnes
 •  Vivenciar situacions en les quals necessiten confiar els uns amb els altres
 • Definir de forma consensuada els objectius del grup per al curs
 • Visualitzar aspectes que podem millorar respecte al curs anterior
 • Treballar per aconseguir una base sòlida com a grup

UNA ESTONA PER MI (3r-4t d’ESO )

 • Adquirir recursos i eines per a l’autoobservació
 • Confiar en un mateix a l’hora de fer un autoanàlisi
 • Obrir-se a l’autocrítica amb una finalitat constructiva
 • Iniciar o elaborar un pla de millora personal
 • Descobrir aspectes propis que aportin seguretat personal

UN JO SOCIAL (batxillerat)

 • Adquirir el significat del concepte compromís com a necessitat per a relacionar-se amb la societat
 • Conèixer eines per agilitzar i encertar millor la presa de decisions

Si ets una escola o institut i tens interès en conèixer el projecte posa’t en contacte amb nosaltres! Et donarem resposta en el termini màxim d’una setmana!

Fes arribar la teva sol·licitud a través del formulari de contacte