Altres Tallers

XARXES SOCIALS

Tallers treballar des d’una vessant vivencial i empàtica les xarxes socials i les seves possibles conseqüències. Aquests tallers tenen una metodologia basada en la vivència de grup com a petita comunitat per tal que cada membre del grup classe pugui sentir-se interpel·lat per allò que està passant en les diferents dinàmiques proposades. El tancament final es la creació conjunta d’un recull del què han pogut experimentar durant la sessió.

GESTIÓ DE CONFLICTES

Gestionar conflictes és gestionar la vida. Per això és important aconseguir eines que permetin fer-ho de la millor manera, coneixent-se un mateix i adquirint i desenvolupant competències que permetin encarar i solucionar millor els conflictes.

El taller és realitza a través de les tècniques de teatre social.

Si vols rebre més informació sobre algun d’aquests tallers que fem a les escoles, o bé vols consultar alguna altra qüestió posa’t en contacte amb nosaltres! Et donarem resposta en el termini màxim d’una setmana.

Fes arribar la teva sol·licitud a través del formulari de contacte