Monitor/a de lleure

El Curs de monitor/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil és la formació que prepara l’alumnat per intervenir de manera educativa en activitats de lleure infantil i juvenil, i que el capacita per organitzar, dinamitzar i avaluar activitats de lleure infantil i juvenil en el marc de la programació general d’una organització, aplicant les tècniques específiques d’animació grupal, incidint explícitament en l’educació en valors i atenent les mesures bàsiques de seguretat i prevenció de riscos.

DESTINATARIS

 • Majors de 18 anys (requisit per inscriure’s).
 • Monitors/es en actiu.
 • Persones interessades en conèixer el món de l’educació en el lleure.

TITULACIÓ

Carnet i diploma de Monitor/a de lleure de la Direcció General de Joventut.

ESTRUCTURA FORMATIVA

El curs consta de quatre mòduls dels quals tres són formatius i un de pràctiques. Els diferents mòduls fan referència als que s’estableixen en el certificat de professionalitat de Dinamització d’activitats de lleure educatiu infantil i juvenil.

Etapa teòrica (150h)

 • 110 hores presencials distribuïdes en sessions a l’aula durant les quals es donarà la major part del curs.
 • 15 hores de treball on-line que complementen les classes presencials.
 • 15h memòria teòrico-pràctica   +info

Etapa pràctica (160h)  +info

L’alumnat disposa d’un termini màxim de 2 anys per finalitzar la formació, a comptar des del dia que s’inicia el curs.

UNITATS DE COMPETÈNCIA

 • Organitzar, dinamitzar i avaluar activitats en el temps de lliure educatiu infantil i juvenil.
 • Actuar en processos grupals considerant el comportament i les característiques evolutives de la infància i la joventut.
 • Utilitzar tècniques i recursos educatius d’animació en el temps de lleure.

CONTINGUTS DEL CURS

 AVALUACIÓ

Des de l’escola Adhara l’avaluació està pensada com un procés continu d’assoliment de competències. Considerem que l’alumnat està en disposició d’obtenir el títol de monitor/a quan demostri que reuneix les aptituds i actituds personals que comporten la seva idoneïtat per esdevenir monitor/a de lleure. Per aquesta condició ha de complir el següents punts:

 • Haver obtingut una qualificació d’APTE en ambdues etapes del curs. La part lectiva s’avaluarà competencialment a través d’una rúbrica d’actituds, fitxa de seguiment de l’alumne, exercicis a l’aula i les activitats on-line. Les pràctiques s’avaluaran a través del Certificat de Pràctiques i la Memòria de pràctiques.
 • Haver assistit, com a mínim, al 85% de les hores totals del curs.

MODALITAT

 • Matins: Durant el curs escolar
 • Tardes: Durant el curs escolar
 • Intensius (matins i tardes): Nadal, Setmana Santa i Estiu
 • Residencials: Setmana Santa i Estiu

Properes formacions

Monitor/a de Lleure Infantil i Juvenil

Intensiu Setmana Santa – Curs Residencial (Casa de Pineta)

Lloc: Casa de Pineta (Bielsa)

Dies: del 18 al 6 d’abril de 2023 (veure dies exactes al document informatiu)

Preu: 425€  (consulta condicions)   

Codi: 2023M02

Descarrega’t la informació detallada

Reserva la teva plaça