Gestió de conflictes

En el Curs de Gestió de conflictes reflexionarem sobre el concepte de CONFLICTE i la seva relació amb el fet d’aprendre a conviure. Analitzarem l’evolució del conflicte des de la seva aparició fins a la resolució o transformació, tot descobrint on i de quina manera intervenir com a educadors/es en les activitats de lleure , els patis i els menjadors escolars.

DESTINATARIS: Persones de l’àmbit del lleure educatiu,  monitors/es, directors/res de lleure.

METODOLOGIA: La formació consta de 8 sessions virtuals interactives de 2h cada una. La formadora aportarà uns continguts i proposarà  tasques dinàmiques individuals i/o de grup que es realitzarant al llarg de la sessió.

AVALUACIÓ: Durant la formació es realitzen diverses activitats que es van avaluant.

CERTIFICAT: En cas de superar l’avaluació final, es certifica l’assoliment dels continguts a través d’un diploma propi.

2020B871 - octubre/novembre

Dies: 26, 27, 28, 29, 30 d’octubre i 2, 3 i 4 de novembre

Horari: 9 a 11h (classe virtual)

Durada: 16h

Preu: 55€