Inscripció

PROCEDIMENT D’INSCRIPCIÓ

Heu d’omplir les dades del formulari de preinscripció.
Adhara reservarà la plaça pel curs, un cop l’alumne/a faci arribar la següent documentació:

 • El Full d’inscripció, omplint-ne les dades i signant la normativa
 • Una foto de carnet
 • Una fotocòpia del DNI
 • El resguard de pagament de la preinscripció o del preu total
 • Certificat d’Escola Pia: els alumnes vinculats a Escola Pia, cal omplir també aquest document

S’haurà de fer arribar, com a màxim, 10 dies abans de l’inici del curs, a través de:

 • La secretaria de l’escola (en format paper)
 • L’e-mail info@adhara.cat (escanejat) fent constar-hi a l’assumpte: CODI DEL CURS + NOM ALUMNE/A
Fer preinscripció

PAGAMENT

Tots els pagaments s’hauran de fer per transferència bancària i fer arribar el comprovant a l’escola. No s’acceptarà cap pagament en metàl·lic. L’abonament del curs cal fer-lo seguint aquestes indicacions:

 • Número de compte corrent: ES69-2100-0806-26-0200861154 (La Caixa)
 • Indicant: CODI DEL CURS + NOM ALUMNE

En els cursos de Monitor i/o Director, es pot fer un primer pagament de 30€ com a preinscripció i reserva de plaça, i després pagar la resta de l’import.  

BAIXA DEL CURS

 • Si es notifica la baixa d’un curs 10 dies abans de la data d’inici i l’alumne/a ja ha fet l’ingrés del curs, Adhara retornarà el 75% de l’import el dia 25 del mes en qüestió. Prèviament l’alumne/a haurà d’haver confirmat un número de compte amb el nom exacte del titular del compte.
 • Un cop iniciat el curs, en el cas que l’alumne/a es doni de baixa no se li retornarà l’import de la matrícula, tret de casos excepcionals.
 • En cas de no formalitzar la inscripció definitiva perquè l’alumne/a no acaba inscrivint-se, l’import de la preinscripció no serà retornat.

ANUL·LACIÓ DEL CURS

 • Adhara es reserva el dret d’anul·lar un curs si no hi ha un nombre suficient per oferir el curs amb la qualitat desitjada.
 • En aquest cas, l’import de la matrícula es retornarà íntegrament, el dia 25 del mes en qüestió. Prèviament l’alumne/a haurà d’haver confirmat un número de compte amb el nom exacte del titular del compte.