Project Description

Un dia pel grup

És un projecte per les escoles i centres educatius que pretén treballar i desenvolupar la vida de grup, de manera continuada, tot aprofundint en les relacions amb els companys/es i amb un mateix.

UN DIA PEL GRUP (Primària i 1r-2n d’ESO)

El projecte té com a objectiu la millora de la relació entre companys/es a partir del sentiment de pertinença al grup, pretén facilitar la convivència del grup-classe i promoure la vida del grup com a mitjà per millorar la convivència a l’aula i a l’escola.

I UNA ESTONA PER MI (3r-4t d’ESO i Batxillerat)

A banda de treballar el grup, en aquest projecte s’incorpora un treball mes personal  i introspectiu que proposa activitats per a l’autoconeixement, la reflexió personal, l’autosuperació i la relació amb un mateix, però sempre des de la vivència en grup.